Цветовете на професиите

Кажи ми какъв цвят е якичката ти и ще ти кажа какво работиш

Независимо от местоположението си на световната карта, всеки сектор има свой запазен цвят. Сигурно сте чували сравнения на белите якички със сините. Всъщност има много варианти и цветове, които определят мястото на работниците в йерархията от възможности.

Белите якички са метафората, с която най-общо наричат лекарите, работещите в офисите и администрацията. Обикновено това са високо квалифицирани и добре платени служители на пълен работен ден. Към тази армия спадат счетоводителите, работещите бизнес услугите и консултатнтските фирми (маркетинг, правни услуги, информационни технологии), търговците в В2В сегмента, банкери и т.н.

Сините якички са свързани исторически с със сините униформи на полицаи, пожарникари, контрольори в градския транспорт и напоследък – много от заетите в търговските вериги, строителството и поддръжката на сгради. Разделителната линия между сините и белите якички минава през образователния ценз и заплащането.

Розови якички носят обикновено заетите в социалната сфера. Тук основната работна сила са жените. Интересно е да се отбележи, че както много дами навлязоха в инженерните специалности, така и не малко мъже проявяват интерес към по-деликатните професии, свързани с грижата за другите. Най-високо в тази йерархия стоят медицинските сестри и болногледачите, следват сервитьорите, широката група на учителите, градинарите и хотелиерския персонал. Тези специалисти обикновено получават по–малко пари от белите и сините якички, но имат огромно значение за обществото.

Златните якички е закачливата класификация за хората, които могат да преглътнат по-ниското заплащане срещу екстри – сами да решават колко и кога да работят, да работят за себе си или да търсят удоволствие от работата. Обикновено това са високо квалифицирани служители, които спадат към „белите якички”, но са започнали собствен бизнес или частна практика – учени, лекари, програмисти, пазарни анализатори и др.

Сивите якички, обратно на понятието „сив сектор” или „сива икономика”, включват напълно порядъчни граждани, които обаче стоят някъде между белите и сините якички. Обикновено това са възрастни хора, които работят в следпенсионна възраст. Към групата се числят ИТ специалисти, полицаи, техници.

Оранжеви якички напоследък се наричат хората, които работят в добивната промишленост (метали, инертни материали и др.), местата за лишаване от свобода или – в отдалечени райони (напр. метеорологични обсерватории). Обикновено, независимо от типа работа и заеманата длъжност, те носят ярко оранжев поло-шърт.

Черните якички обикновено означават работниците във въгледобива и нефтената индустрия, но не само – често към тази група се отнасят и някои други специалисти, любители на черния цвят. Това са графични дизайнери, телевизионни продуценти и оператори.

Червените якички – са обикновено хората, заети в правителствения сектор, без значение какво точно работят.

АСТРА КМЕРС  е специализирана в областта на работното облекло  за  белите, сините, розовите, сивите и черните якички. Създаваме дълготрайни отношения с клиентите  и партньорите си, което ни превръща в перфектния доставчик на униформено облекло по мярка. Гарантираме, че ще ви доставим висококачествен продукт, като спазим договорените срокове и бюджет.