Кажи ми какъв цвят е якичката ти и ще ти кажа какво работиш

Независимо от местоположението си на световната карта, всеки сектор има свой запазен цвят. Сигурно сте чували сравнения на белите якички със сините. Всъщност има много варианти и цветове, които определят мястото на работниците в йерархията от възможности. Белите якички са … Continued

Работното облекло – в помощ на маркетинга

Осигуряването на работно облекло, прави добро впечатление на служителите и допринася за авторитета на бизнеса ви пред клиентите.

Избор на работно облекло – шест ключови фактора

Избор на работно облекло е важна тема в бизнеса. В условията на дефицит на кадри, работното облекло се превръща в един от важните фактори за успех на всеки бизнес. То влияе пряко върху сигурността и комфорта на работници и служители.

Основният въпрос е как да направим най-добър избор на работно облекло за нашия бизнес? Вижте как…

+35929887085