антистатичен плат, плат с понижена горимост, плат устойчив на масла и петна