Кажи ми какъв цвят е якичката ти и ще ти кажа какво работиш

Независимо от местоположението си на световната карта, всеки сектор има свой запазен цвят. Сигурно сте чували сравнения на белите якички със сините. Всъщност има много варианти и цветове, които определят мястото на работниците в йерархията от възможности. Белите якички са … Continued

Работното облекло – в помощ на маркетинга

Осигуряването на работно облекло, прави добро впечатление на служителите и допринася за авторитета на бизнеса ви пред клиентите.

+35929887085