Кои сме ние?

„Астра Комерс“ ООД е бългаско юридическо лице, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България. Дружеството притежава Интернет-домейните www.astra-bg.com и www.rabotno.bg. Поверителност и лични данни на нашите клиенти, партньори и абонати е тема от изключително висок приоритет за нас. Настоящата Политика за поверителност и лични данни има за цел да разясни каква информация събираме чрез нашите уебсайтове, как я използваме и съхраняваме. Тази политика се отнася единствено за информация, която се събира чрез нашите уебсайтове и не се отнася за информация, събирана и обработвана от „Астра Комерс“ ООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

 

Каква информация събираме?

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма в някой от нашите уебсайтове, е възможно да се изисква да предоставите някои лични данни, например име, фамилия, телефонен номер, e-mail, адрес, съгласно документ за самоличност и друга лична информация според спецификата на услугата или Вашата заявка. Събраната информация се обработва от „Астра Комерс“ ООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки, както и за осъществяване на връзка с Вас, като наши потенциални или настоящи клиенти. Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашите уебсайтове или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му. В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, че спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно „Астра Комерс“ ООД не носи отговорност за нея.
Използвайки електронния магазин (rabotno.bg), потребителят изрично се съгласява личните му данни да бъдат събирани и обработвани от дружеството, като същевременно с това гарантира тяхната точност и достоверност. Потребителят също така декларира, че е бил информиран за типа лични данни, които се събират и обработват, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за неговите права за достъп, корекция, изменение или изтриване.

 

Вашите права

Достъпвайки нашите уебсайтове чрез Интернет, Вие имате следните права:

  • Право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Астра Комерс“ ООД;

  • Право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни, както и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

  • Право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;

  • Право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по един от посочените канали в секция „Контакти“.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

  • Форми за контакт, интегрирани в съдържанието на нашите уебстраници с цел идентифициране на потенциалния клиент, преди предоставянето му на специфична информация, която той е пожелал да получи
  • Събиране на информация за контакт чрез попълване на формуляри и размяна на визитни картички на бизнес срещи, събития, изложения и други форми за осъществяване на бизнес контакти

 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на уебсайтовете. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на нашите уебсайтове?

Ние използваме „бисквитки“ на нашите уебсайтове предимно с цел улесняване на ползваемостта на съответния сайт, както и за подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта „Астра Комерс“ ООД не може да Ви идентифицира като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на посетения уебсайт, което ни позволява да подобряваме функционалността му, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Видове „бисквитки“, които използваме

    • Сесийни „бисквитки“ – този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.
    • Постоянни „бисквитки“ – те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до съответния уебсайт, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.
    • „Бисквитки“ на трета страна – на нашите уебсайтове има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като „Астра Комерс“ ООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Управление на използването на „бисквитки“

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“, преди да инициирате посещение на нашите уебсайтове. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на съответния уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Всички „бисквитки“, които се ползват на нашите уебсайтове се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната „бисквитка“.

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ е процес, който се управлява чрез настройките на Вашия браузър. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на „бисквитки“ в различните видове браузъри. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Съхранение и защите на личните данни

Съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, Астра Комерс ООД предприема необходими технически и организационни мерки, съобразени с действащото законодателство в областта на защита на данните, за да осигури необходимото ниво на защита на всички лични данни, предоставени от потребителите.

a. Съхранение и защита на личните данни

Информацията, събирана от потребителите при условията на настоящата политика, може да бъде съхранявана на локални, облачни или виртуални сървъри, притежавани и/или наети от Астра Комерс ООД или от негов договорен доставчик на сървърни услуги. В този случай защитата на данните, се гарантира чрез удостоверяване от страна на съответния доставчик, че стандартите на съхранение, защита и управление на информацията съответстват на действащите законови норми и технически изисквания, включително и на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година (GDPR).

b. Конфиденциалност при обработка и използване на информацията

Всички служители на Астра Комерс ООД, които имат достъп до лична информация на потребителите са подписали споразумения за конфиденциалност и неразкриване на информация, с което се гарантира използването на данните само и единствено за целите на изпълнението на тяхната работа.

c.  Използване на външни платформи и системи

Астра Комерс ООД използва външни системи и платформи за управление на контактите със своите клиенти и потребители. Всички предоставени клиентски данни се съхраняват на техни сървъри и при условията и стандартите, изисквани от действащото законодателство.

За маркетингови цели Астра Комерс ООД използва следните платформи и системи, чрез които се събират, съхраняват и използват лични данни на потребители:

Mautic.org –  система за маркетингова автоматизация, локално инсталирана на нает сървър, съхраняваща клиентски данни в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

За съхранение на данните с цел административно управление на компанията, Астра Комерс ООД използва следните платформи и системи, чрез които се събират, съхраняват и използват лични данни на потребители:

superhosting.bg – специализирана компания за хостинг услуги, където Астра Комерс ООД хоства своите Интернет страници, както и системата си за маркетингова автоматизация (Mautic); хостинг услугите са в съответствие с GDPR-изискванията на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679

 

Съгласие с  политика за поверителност и лични данни

Всеки потребител, който използва Интернет-страниците на Астра Комерс ООД, се съгласява с настоящата политика за поверителност и управление на лични данни.

Когато Астра Комерс ООД осъществява контакт с потенциален потребител чрез комуникационна или маркетингова кампания, съгласието на съответния потребител с настоящата политика се изисква изрично чрез съответните технически средства.

 

Промени в политика за поверителност и управление на лични данни

Всяка промяна в настоящата политика за поверителност и управление на лични данни, ще бъде своевременно публикувана на централната Интернет-страница на Астра Комерс ООД на адрес: https://astra-bg.com

 

Контакти

Въпроси относно тази политика за поверителност и управление на лични данни, могат да бъдат отправяни в работни дни чрез:

Адрес: бул. „България“ 53, София 1404

Централа: (+359) 2 988 70 85

Мобилен тел.: (+359) 889 033 666

E-mail: astrabg@gmail.com

Работно време: Понеделник – Петък: 9:30 ч. – 17:00 ч.